Classes de Dibuix i Pintura de FIGURA HUMANA

Curs pràctic de FIGURA amb model

El cos humà és un dels temes més suggestius de les arts plàstiques.  Al TALLER DE 4 PINTORS el treballem en sessions del natural amb model viu, alternant els apunts breus amb les poses fixes, i s’hi admet qualsevol tècnica de dibuix o de pintura, segons les preferències i el nivell de coneixements de cadascú.
Pel que fa a l’estil, no s’imposa cap tendència concreta, però sí que potenciem en general la recerca de l’harmonia i la correcció en el color i la forma.

Also available in: Español English Français