Classes de pintura amb TEXTURES

Pintura i matèria al TALLER DE 4 PINTORS Barcelona. Els alumnes dels nostres cursos experimenten amb materials, gruixos i relleus:

L’art modern ha introduït l’interès per tota mena de materials, amb els quals crea noves textures que enriqueixen la plasticitat de les obres.
Sorra, pols de marbre, pedres, closques, fusta, serradures, papers, etc. es mesclen amb la pintura i es converteixen en eines expressives per a l’artista.
En aquests treballs d’alumnes del Taller predomina l’ús de pols de marbre per donar a la pintura una especial consistència matèrica.

(Més obres d’alumnes del Taller)

Also available in: Español English Français