Classes de PINTAR amb TEXTURA

L’art modern ha introduït l’interès per tota mena de materials, amb els quals crea noves textures que enriqueixen la plasticitat de les obres.
Sorra, pols de marbre, pedres, closques, fusta, serradures, papers, etc. es mesclen amb la pintura i es converteixen en eines expressives per a l’artista.
Al Taller experimentem en aquest terreny a través de classes pràctiques.
Professora: Núria Balcells.

Cargol de mar. Tècnica mixta, matèria sobre fusta. Escola de pintura
Matèria sobre fusta. Curs textures

HORARI

 • Dilluns, dimecres, dijous i divendres → 10:30 a 13:30
 • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres → 16 a 20
 • I, d’octubre a maig, també dissabtes → 10:30 a 13:30
Cada alumne tria la combinació que li va millor dins d’aquest horari.
Pots començar quan vulguis, perquè les nostres classes són personalitzades i s’adapten al teu ritme.
 
 • HORARI AGOST 2018: Dimecres → 16 a 20

PREUS 2018-19: Opció 1

Matrícula anual: 60 €.
Quotes segons nombre d’hores de classe mensuals (mesos naturals):

 • 8 hores/mes (= 2 hores/setmana) → 78 €/mes
 • 12 hores/mes (= 3 h./set.) → 90 €/mes
 • 16 hores/mes (= 4 h./set.) → 100 €/mes
 • 20 hores/mes (= 5 h./set.) → 108 €/mes
 • 24 hores/mes (= 6 h./set.) → 115 €/mes
 • 32 hores/mes (= 8 h./set.) → 129 €/mes
 • 36 hores/mes (= 9 h./set.) → 138 €/mes
 • 48 hores/mes (= 12 h./set.) → 150 €/mes
 • Quota il·limitada (possibilitat d’assistir a classe tots els dies i hores de l’horari indicat més amunt) → 175 €/mes.

Aquestes hores mensuals es poden distribuir setmanalment de diverses maneres. Per exemple:
16 hores/mes són 4 hores/setmana durant un mes, o 8 hores/setmana durant mig mes, etc.
Joves fins a 30 anys: descompte del 10% a totes les mensualitats.

PREUS 2018-19: Opció 2

Sense matrícula.
Quotes segons nombre total d’hores de classe:

 • 12 hores → 120 €
 • 16 hores → 135 €
 • 20 hores → 147 €
 • 24 hores → 157 €
 • 32 hores → 165 €
 • 36 hores → 172 €
 • 48 hores → 185 €

Aquests totals d’hores es faran, com a màxim, al llarg d’un mes, a comptar des de la primera classe. És l’opció més adequada per a una estada breu al Taller (entre una setmana i dos mesos).
Joves fins a 30 anys: descompte del 10%.

Also available in: Español English Français