FIGURA HUMANA

Classes de Pintura i Dibuix de FIGURA HUMANA amb model a Barcelona. Cursos d’art a acadèmia TALLER DE 4 PINTORS.


El cos humà és un dels temes més suggestius de les arts plàstiques.  Al Taller el treballem en sessions del natural amb model viu, alternant els apunts breus amb les poses fixes, i s’hi admet qualsevol tècnica de dibuix o de pintura, segons les preferències i el nivell de coneixements de cadascú.
Pel que fa a l’estil, no s’imposa cap tendència concreta, però sí que potenciem en general la recerca de l’harmonia i la correcció en el color i la forma.

Also available in: Español English Français

2a49418122ea48480e18bea73811f291555555555555555555555555555555