Classes de COLLAGE i PINTURA

Taller pràctic de TÈCNICA MIXTA

La combinació de la pintura amb un procediment tan característic de l’art modern com el “collage” dóna lloc a una tècnica mixta que ofereix resultats d’una gran plasticitat.
En aquest curs, papers de tota mena, fotos, etc. dialogaran amb la pintura per obtenir composicions expressives i personals.
Professora: Núria Balcells.

HORARI

 • Dilluns, dimecres, dijous i divendres → 10:30 a 13:30
 • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres → 16 a 20
 • I, d’octubre a maig, també dissabtes → 10:30 a 13:30
Cada alumne tria la combinació que li va millor dins d’aquest horari.
Pots començar quan vulguis, perquè les nostres classes són personalitzades i s’adapten al teu ritme.

PREUS 2018-19: Opció 1

Matrícula anual: 60 €.
Quotes segons nombre d’hores de classe mensuals (mesos naturals):

 • 8 hores/mes (= 2 hores/setmana) → 78 €/mes
 • 12 hores/mes (= 3 h./set.) → 90 €/mes
 • 16 hores/mes (= 4 h./set.) → 100 €/mes
 • 20 hores/mes (= 5 h./set.) → 108 €/mes
 • 24 hores/mes (= 6 h./set.) → 115 €/mes
 • 32 hores/mes (= 8 h./set.) → 129 €/mes
 • 36 hores/mes (= 9 h./set.) → 138 €/mes
 • 48 hores/mes (= 12 h./set.) → 150 €/mes
 • Quota il·limitada (possibilitat d’assistir a classe tots els dies i hores de l’horari indicat més amunt) → 175 €/mes.

Aquestes hores mensuals es poden distribuir setmanalment de diverses maneres. Per exemple:
16 hores/mes són 4 hores/setmana durant un mes, o 8 hores/setmana durant mig mes, etc.
Joves fins a 30 anys: descompte del 10% a totes les mensualitats.

PREUS 2018-19: Opció 2

Sense matrícula.
Quotes segons nombre total d’hores de classe:

 • 12 hores → 120 €
 • 16 hores → 135 €
 • 20 hores → 147 €
 • 24 hores → 157 €
 • 32 hores → 165 €
 • 36 hores → 172 €
 • 48 hores → 185 €

Aquests totals d’hores es faran, com a màxim, al llarg d’un mes, a comptar des de la primera classe. És l’opció més adequada per a una estada breu al Taller (entre una setmana i dos mesos).
Joves fins a 30 anys: descompte del 10%.

Also available in: Español English Français